Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kulttuuriluotsitoiminnan tulevaisuusnäkymiä ja haasteita - ammattilaisten pohdintoja

Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisen kehittämishankkeen myötä toimintaa tukevat ammattilaiset pääsevät keskustelemaan kulttuuriluotsitoimintaa valtakunnallisesti yhdistävistä tekijöistä - ja myös siihen liittyvistä haasteista. Tampereella järjestetyssä ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat Jyväskylästä, Helsingistä, Turusta, Lahdesta, Kouvolasta, Kauhavalta, Savonlinnasta, Vesilahdesta ja Oulusta sekä Tampereelta keskustelivat kulttuuriluotsitoiminnan tulevaisuusnäkymistä ja hankkeelle asetetuista odotuksista. 
Vapaaehtoiset kulttuuriluotsit lähtevät seuraksi kulttuurin pariin henkilöille, jotka kaipaavat tukea kulttuuriosallistumisessa. Toiminta on hallituksen kärkihankkeiden mukaista ja lisäksi se auttaa edistämään kuntien osallisuussuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Silti verkostoon kuuluvien ammattilaisten huolena ovat toiminnalle suunnatut resurssit ja poliittisten päätösten vaikutus niihin. Kulttuuriosallistumista tukeva vapaaehtoistoiminta nähdään kunni…
Uusimmat tekstit

Vertaistuki ja ammattilaisten sitoutuminen edellytyksenä kulttuuriluotsitoiminnan onnistumiselle - kuulumisia luotsityöpajoista

Piski - uteliaan kuljeskelijan matka kulttuuriluotsitoiminnan symboliksi

Kulttuuriluotsitoiminta sai vuonna 2018 uuden symbolin, kun taiteilija Outi Markkanen lahjoitti teoksissaan esiintyvän uteliaan koirahahmon, Piskin, kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisen verkoston käyttöön.
Piski-hahmo ilmestyi taiteilija Outi Markkasen (s.1951) teoksiin vuonna 1997. Taiteilija oli löytänyt koirahahmon luonnoskansiostaan ja innostui kehittämään sitä edelleen. Syytä sille, miksi Piski oli alun perin paperille luonnosteltu, ei Outi Markkanen osaa tarkemmin selittää. Ensimmäinen Piski-aiheinen teos oli linokaiverrus, jossa Piski puhalsi suustaan sydämenmuotoisen kuplan. Maailmaan eksyneen oloisesta hahmosta kehkeytyi vapaa kuljeksija, jota Outi Markkanen alkoi sijoittaa erilaisiin ympäristöihin. Ensimmäisen Piski-sarjan nimi Erään koiran tutkimuksia on lainattu Outi Markkasen lempikirjailijan Frans Kafkan novellilta. Taiteilijan mukaan nimi korostaa ”sen maailman absurdiutta”, jota Piski tarkastelee.
Piski on seikkaillut Erään koiran tutkimuksia -sarjan lisäksi koko…

Mitä hyötyä kuntalaisten osallistumisesta on?

Kansalaisten osallistaminen on nykyään hyvin muodikasta hallinnossa ja erityisesti kunnissa. Erilaisia osallistumishankkeita seuratessa on ainakin minulle monesti jäänyt vähän epäselväksi, mitä hyötyä kuntalasten osallistumisesta on. Asiaa on käsitelty myös Yhdyskuntasuunnittelu -lehdessä (2016:1 s. 92-94), joka julkaisi artikkelin osallistumisen hyödyistä ja niiden mittaamisesta. Artikkelin on kirjoittanut Antti Leskinen, joka toimii Tampereen kaupungin kuntademokratian kehittämispäällikkönä ja luotsitoiminnan valtakunnallisen koordinaatiohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Antin mielestä osallistuminen on osa avointa hallintoa ja kunnallista demokratiaa, mutta sillä on todettu olevan myös monenlaisia muita hyötyjä - jopa taloudellisia.

Osallistumisesta koituu hyötyjä erityisesti pitkällä aikavälillä, mutta niiden yksiselitteinen mittaaminen on vaikeaa. Tilanne on samanlainen kuin vaikkapa ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Joitakin hyötyjä voi mitata, mutta osallistumisen koh…

”Se on upeeta, kun ihmiset antaa niin paljon aikaa ilman mitään semmosta vastinetta”

Tämä luotsatun haastattelukommentti jäi mieleeni, kun luin Heidi Jäntin marraskuussa 2017 valmistuneen, kulttuuriluotsattujen kokemuksia tutkineen pro gradu -tutkielman ”Kulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana?” (s. 72). Heidin tuloksissa korostuu sama havainto, kuin muissakin luotsien ”asiakkaiden” kokemuksia käsittelevissä tarkasteluissa: luotsatut ovat todella kiitollisia saamastaan avusta, seurasta ja tuesta.

Muttei luotsitoimintaan aivan ilman vastinetta osallistuta kuitenkaan. Päinvastoin, kulttuurin vapaaehtoiset kokevat useimmiten saavansa hyvin paljon vastineeksi osallistumisestaan. Keräsimme näitä kokemuksia joulukuussa järjestetyssä vertaistapaamisessa, johon osallistui kulttuuriluotseja Tampereelta ja Jyväskylästä sekä Työväenmuseo Werstaan vapaaehtoisia museosakkilaisia.

Usein palkitsevana koettiin mahdollisuus kohdata ihmisiä ja jakaa näyttelyiden herättämiä ajatuksia yleisön kanssa. Tällaisiin kohtaamisiin kulttuuriluotsitoiminta on omiaan, sillä - kuten yksi luo…

Vapaaehtoisen roolit

Kävimme marraskuun alussa kulttuuriluotsien kanssa tutustumassa remontoituun pääkirjasto Metsoon Tampereella. Keskustellessani taloa esitelleen kirjastonhoitajan kanssa tuli ilmi, ettei vapaaehtoistoiminta näyttele kovin suurta roolia kirjastossa. Hänen mielestään Suomessa kirjastojen henkilöstöllä saattaa olla nuivempi asenne vapaaehtoistoimintaa kohtaan kuin vaikkapa muissa Pohjoismaissa. Eikä vapaaehtoisille ole löytynyt oikein luontevaa rooliakaan. Tämä siitä huolimatta, että kyllä vapaaehtoiset kirjastoissakin toimivat, lukevat esimerkiksi satuja. Mutta rooli onkin mielestäni vähän eri asia, kuin se mitä vapaaehtoinen varsinaisesti tekee. Jäin pohtimaan roolitusta muillakin viimeaikaisilla tutustumisretkilläni.   Tampereen museoiden kokoelmakeskuksessa on muutamia vapaehtoisia luotseja, jotka käyvät toimimassa muutamia tunteja viikossa. Siellä raja vapaaehtoisen ja ammattilaisen välillä oli tarkkaan mietitty. Vapaaehtoiset eivät koske konservoitaviin museo-esineisiin, vaan tekev…

Tervetuloa uuteen blogiin!

Tämä blogi on perustettu keskustelufoorumiksi kaikille Suomen kulttuuriluotsitoimijoille. Luotsien lisäksi tämä pitää sisällään kulttuurikaverit, kulttuuriväärtit, piristäjät, kulttuuriystävät, kulttuurikummit ja kaikki muut, jotka samalla kentällä - eli kulttuurin piirissä - vapaaehtoistoimivat. Ja jos joku ympäristö- tai liikuntaluotsikin tahtoo osallistua keskusteluun, niin tänne vaan sekaan. Seinät tässä blogissa ovat siis leveällä ja katto korkealla.

Keskustelun aiheena blogissa on kulttuuri ja vapaaehtoistoiminta yleisesti: ilot ja surut, kokemukset ja näkemykset, tiedot ja taidot. Eli kaikki kulttuuriin ja vapaaehtoistoimintaan vähänkään liittyvä keskustelu on sallittua. Ja tarkoitus ei todellakaan ole se, että kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisen koordinaatiohankkeen työntekijä päivittää täällä yksin omia tuntojaan. Koordinaattorin lisäksi kaikki äänensä tai kuvansa julki haluavat saavat lähettää tekstejään tänne. Ja kommentoida saa toistenkin kirjoituksia.

Lämpimästi terve…